ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

hfg (1)

Shijiazhuang Woodoo is specialized and leading manufacturer of exhaust flexible pipe with design, research, production and sales. Which mainly provide bellows, flexible pipe,interlock, muffler and clamps etc. Founded in 2013, located in Hebei Province where is close to Tianjin Port. Now more than 50 employees, technical management staff more than 10 people.

സ്ഥാപിതമായതു മുതൽ ഉത്പാദനം സ്കെയിൽ വാർഷിക പാലുൽപാദനം ദശലക്ഷം കഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിശ്രമം ആൻഡ് ഉംയിഎല്ദിന്ഗ് ആത്മാവിനാൽ, വിപണി സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ വേലിയേറ്റം ൽ, സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യൽ വരെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക്, എത്തി ബലം ചെയ്തു അവരുടെ ലഭിച്ചു നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വലിയ പുരോഗതിക്കായി ഏത്, ബഹുമാനം നേടി.

We dedicated ourselves to provide quality & safety products as the customer’s request. All the goods are inspected one by one before loading. From pre-sale to after-sale, from order to delivery, from package to transportation, from production to inspection, all of these are related personnel to follow up to ensure quality and service.

എര്ത്
എര്തെ (1)
എര്തെ (3)

നമ്മുടെ കമ്പനി അവർക്ക് എഴുപതു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള, നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം സിസ്റ്റം, പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെന്റ് ടീം, ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള സേവനം നല്ല ഉപകരണങ്ങൾ കയറ്റുമതി. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നിരന്തരം ഉപഭോക്താക്കൾ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വികസ്വര, "ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള, മത്സരം വില, മികച്ച സേവനം" ഉദ്ദേശ്യം പിന്നാലെ ചെയ്തു.

ഐഎസ്ഒ
എ.ഡി.
ഇമ്ഗ്൨൦൧൯൦൮൧൫൦൯൧൭൧൬

We have a lot of online customer service to provide professional advice to customers.

cxv